Yhteistyötä et saa pelkällä rahalla

Yhteistyötä et saa pelkällä rahalla

Vuosien varrella olemme olleet mukana varmasti sadoissa erilaisissa asiakasprojekteissa ja oppineet tuntemaan kymmeniä erilaisia asiakasorganisaatioita. Mukaan on mahtunut niin asiakkaita, joiden kanssa yhteistyö on ollut välittömästi äärimmäisen luontevaa, kuin asiakkaita, joiden kanssa yhteistyömallia on saatu harjoitella jopa vuoden päivät. Henkilökemiat, organisaatiokulttuurit ja liiketoiminnan realiteetit tekevät jokaisesta yhteistyökuviosta oman, ainutlaatuisen löytöretkensä.

On usein kohtalaisen helppo selvittää, mitä meidän kaltaiseltamme toimistolta oletetaan. Harvemmin tulee kuitenkin pohdittua sitä, mitä palvelun vastaanottajalta odotetaan, ja mikä on heidän panoksensa ja roolinsa oman liiketoimintansa kehittämisessä. Asiakkaamme rooli on kuitenkin jopa tärkeämpi kuin omamme. Kyse on yhteistyöstä, siitä miten Qurun työ saadaan parhaalla mahdollisella tavalla palvelemaan asiakkaan liiketoimintaa.

Työmme tuotoksista on aidosti hyötyä vain jos asiakas hoitaa oman osuutensa. Joskus tämä on vain hyväksynnän antamista mainoskampanjalle tai A/B-testille; usein kuitenkin enemmän – muutosten tekemistä sivustoon tai syväanalyysin tulosten huomioon ottamista strategisessa suunnittelussa.

Rehellisyys, kunnioitus ja luottamus

Hyvä kumppanuus alkaa aina rehellisyydestä, niin tavoitteiden kuin palautteenkin suhteen. Kehut ovat aina miellyttäviä – ja työn palkitsevuuden kannalta välillä olennaisiakin – mutta kumppanuuden kannalta kritiikki ja kehitysehdotukset ovat vähintään yhtä tärkeitä. Mikäli joku asia toiminnassamme on epäselvää tai ei toimi, kannattaa siitä mainita heti. Selvitämme asian mielellämme.

Tavoitteena tulisi olla, että asiakkaidemme osaaminen kasvaa samaan tahtiin kuin meidän ymmärryksensä heidän liiketoiminnastaan. Omasta puolestamme kerromme, kysymme ja liputamme heti kun asioita ilmenee, olipa sitten kyse sivustolle tehtävien muutosten aikataulusta, uusista ideoista, kampanjoiden tilanteesta tai asiakkaan omasta organisaatiosta. Kerromme myös heti, jos töppäämme jossakin (pitkäaikaisten kumppanuuksien niinkin voi joskus käydä), ja odotamme että asiakkaamme tekee omien erheidensä kanssa samoin.

Hyvänä rehellisyyden aisaparina toimii kunnioitus. Taustalla olevan perusajatuksen pitäisi olla tämä: asiakkaamme tuntee oman liiketoimintansa ja organisaationsa meitä paremmin, ja me tunnemme digimarkkinoinnin, palvelujen tehostamisen, analytiikan ja mittaamisen asiakastamme paremmin. Hyvän kumppanuuden tulisi olla näiden kahden osaamisen liittämistä yhteen mahdollisimman tiiviisti. Molempien osapuolten pitää myös olla tosissaan asiakkaan digitaalisen liiketoiminnan kehityksen kanssa: asiakkaamme on valmis aidosti panostamaan aikaa ja rahaa markkinointiin ja kehitykseen, ja me taas teemme työmme käyttäen parhaita mahdollisia tietolähteitä, optimointitekniikoita ja uusinta osaamista. Sitten tehdään taloudellisten reunoehtojen sisällä parasta mahdollista työtä. Ja jos käytettävissä oleva panostus ei mielestämme vastaa asetettuja tavoitteita, kerromme rehellisesti myös sen.

Luottamuksen voisi määritellä ehkä uskona siihen, että toinen osapuoli aina ja kaikkialla ajattelee yhteistä parasta, mikä tässä tapauksessa tarkoittaa asiakkaamme liiketoimintaa. Käytännössä asiakkaamme voivat automaattisesti olettaa kaiken työmme olevan tarkoitettu heitä auttamaan, ja suositustemme olevan heidän parhaakseen mietittyjä. Vastaavasti omassa toiminnassamme haluamme luottaa asiakkaisiimme siinä, että he, sovittujen rajojen puitteissa, ovat valmiita yrittämään uusia asioita ja panostamaan digitaalisen liiketoiminnan nostamiseen seuraavalle tasolle. Luottamusta rakentaa myös se, että osoittamme jo saavutetut ja odotettavissa olevat euromääräiset hyödyt ja autamme asiakkaitamme myymään yhteiset ideat eteenpäin organisaation sisällä.

Todellista kumppanuutta ei siis saa pelkällä rahalla

Kyse on pääosin muusta kuin rahasta. Rahalla ei voi ostaa työnteon sujuvuutta tai hyvää viestintää, eikä suurikaan markkinointibudjetti, konsultointiin käytetty panostus tai lisenssimaksu takaa hyvää kumppanuutta. Hyvä yhteistyö lähtee aina asenteista ja vaatii henkistä panostusta ja valmiutta muuttaa omia työtapoja. Rehellisyys ja oletus siitä, että kaikki osapuolet tekevät työnsä niin hyvin kuin voivat, antavat hyvän kasvualustan luottamukselle ja pitkäjänteiselle kehitykselle.

Moni lienee jo tähän mennessä myös huomannut, että yllä kuvatut kohdat pätevät ihan yhtä hyvin myös ystävyyteen tai parisuhteeseen: pelkällä rahalla voi saada hetken huumaa, hienoja lupauksia ja paljon wannabe-kavereita. Ystäviä, pitkäjänteistä rakkautta tai todellista kumppanuutta digimarkkinointifirman kanssa sillä on turha odottaa.

Lähdetäänkö yhdessä löytöretkelle?

Related Blog & News