Analytiikka ja SEO – verkkosivu-uudistuksen puuttuvat palat

Kun yrityksen verkkoliiketoiminta on hyvin organisoitu, verkkosivujen päivittäminen ja optimointi on jatkuva prosessi, jota ohjataan faktojen perusteella. Pieniä korjauksia pitäisi tehdä viikoittain analytiikan, kävijäkyselyjen ja A/B-testien perusteella ja uutta sisältöä tuottaa koko ajan sen mukaan, mikä kävijöitä kiinnostaa.

Silloin tällöin on isompi verkkosivujen uudistus kuitenkin paikallaan. Kun yritykselle tehdään uudet verkkosivut, kyseessä on aina iso projekti. Siksi sitä suunnitellaankin usein pitkään. Sisältöä mietitään työryhmissä ja teknisiä toimittajia kilpailutetaan. Hyvä niin.

On kuitenkin pari asiaa, jotka kokemuksiemme mukaan verkkosivujen uudistuksen budjeteista usein unohtuu: analytiikan päivitys ja hakukoneoptimointi.

Analytiikka – tavoitteet selviksi, tägit paikalleen, mittarit kuntoon

Jokaisella verkkosivustolla on jokin tarkoitus, miksi sivut ovat olemassa. Sivustonuudistuksen yhteydessä on hyvä aika tarkistaa, että tavoitteet toteutuvat ja mittarit ovat ajan tasalla. Jos mittarit ovat epäselvät, on hyvä pitää sivuston tavoitteista erillinen workshop heti sivustonuudistuksen aluksi, ennen kuin varsinaista päivitysprojektia edes aloitetaan.

Mikäli tavoitteet ja mittarit ovat kunnossa, pitää joka tapauksessa päivittää yrityksen analytiikkatilit ja tehdä uusille sivuille mittaussuunnitelma, jossa määritellään tarvittavat analytiikka-tägit ja käytettävät työkalut (verkkoanalytiikka ja tag management). Tämä työ pitää suunnitella hyvissä ajoin.

SEO – ollaan tarkkana sen hakukonenäkyvyyden kanssa

Jotta vuosien mittaan ansaittua hakukoneiden kautta tulevaa orgaanista liikennettä (se ilmainen hakukonenäkyvyys) ei menetetä sivujen päivityksen yhteydessä, siirtyminen uuteen verkkosivustoon pitää suunnitella huolella. SEO-työ ja uusien sivujen sisällön optimointi pitääkin aloittaa useita kuukausia ennen uusien sivujen julkistusta.

Jo sivujen suunnitteluvaiheessa pitää tehdä hakusanatutkimus ja kouluttaa kaikki projektissa mukana olevat ymmärtämään, miten hakukoneet toimivat. Hakusanatutkimuksen pohjalta pitää suunnitella sivujen SEO-elementit (sekä etsiä niille tekijä ja budjetoida päivitystyöhön aikaa). Aikaa pitää varata myös uudelleenohjausten tekemiseen.

Quru website renewal process. Quru Blog.

Ennen uusien verkkosivujen julkaisemisesta

1)    Hakusanatutkimus

Hakukoneita käyttävät potentiaaliset asiakkaat eivät yleensä hakiessaan käytä samoja termejä kuin yrityksen sisällä käytetään. Tieto siitä, millä sanoilla yrityksen tuotteita ja palveluita netissä haetaan, yllättääkin kerta toisensa jälkeen. Ihmiset hakevat kurahousuja vaikka verkkokaupan sisäisessä jargonissa tuote olisikin sadehousut, ja ajoneuvovakuutus on netissä autovakuutus, vaikkei vakuutusyhtiön juristi välttämättä siitä pidäkään.

Hakusanatutkimuksessa selvitetään, millä sanoilla yrityksen verkkosivuille todella päädytään ja mikä on suosittujen hakusanojen kilpailutilanne. Sen perusteella tehdään suositus sanoista, joita kannattaisi käyttää sisällöntuotannossa, ja asetetaan hakukonenäkyvyydelle seurattavat tavoitteet.

Hakukoneessa sadehousut ovat kurahousut.

Hakukoneessa sadehousut ovat kurahousut. Se kannattaa ottaa huomioon sivuja suunniteltaessa.

Ajoneuvovakuutus vai autovakuutus? Hakukoneoptimoinnin kannalta termeillä on iso ero.

Ajoneuvovakuutus vai autovakuutus? Hakumäärissä on iso ero. Sillä on merkitystä hakukoneoptimoinnin kannalta.

2) SEO-koulutus

Hakukoneiden algoritmit muuttuvat jatkuvasti. Ammattilaisellekin on haaste tietää, mitkä SEO-elementit kulloinkin ovat tärkeimmät. Sivustonuudistuksen yhteydessä onkin hyvä pitää koulutus verkkosivun teknisille toteuttajille ja sivujen sisällöstä vastaaville, jotta kaikki puhuvat samaa kieltä ja ymmärtävät asioiden tärkeysjärjestyksen.

3) Ensimmäinen tekninen tarkastus

Kun uusista verkkosivuista on saatu ensimmäinen toimiva versio testiympäristöön, tehdään ensimmäinen tekninen SEO-auditointi. Tämä pitäisi tehdä niin ajoissa, että hakukonenäkyvyyden kannalta pahimmat virheet ja puutteet ehditään korjata ennen sivujen julkistusta eikä pahoja virheitä jää jatkokehityksen työjonoon.

4) Tag management

Tag management –työkalut ovat parasta mitä verkkosivujen ylläpitoon on keksitty sitten CMS-järjestelmien. Modernia verkkoanalytiikkaa on käytännössä mahdotonta ylläpitää ilman niitä. Ennen uusien sivujen lanseerausta pitääkin varmistaa, että sopiva tag manager on sivuilla paikallaan ja että uusille sivuille on tehty tägityssuunnitelma. Jos tag management alueena ei ole tuttu, lisää voi lukea tuotesivuiltamme.

 

Uusien verkkosivujen julkaisemisen jälkeen

5) Analytiikkatyökalujen päivitys

Kun uudet verkkosivut on siirretty tuotantoympäristöön, on aika varmistaa että sivujen analytiikka toimii. Tarkistetaan, että analytiikan asetukset ovat kohdallaan ja kaikki suunnitellut eventit varmasti näkyvät analytiikkatyökalussa. Sen jälkeen voidaan luoda sovittujen mittareiden seuraamiseen tarvittavat näkymät ja raportit.

6) Toinen tekninen tarkastus

Verkkosivujen julkaisun jälkeen tehdään vielä uusi SEO-auditointi, jossa tarkistetaan uudelleen sivuston SEO-tekniikka ja varmistetaan, että edellisen auditin suositukset on otettu käyttöön. Löydetyistä puutteista tehdään priorisoitu lista ja sovitaan korjausten aikataulut.

 

SEO ja analytiikka mukaan sivustouudistuksen suunnitelmaan ja budjettiin

Qurun kokemusten mukaan verkkosivujen tekijäksi valittu tekninen toimittaja ei aina ole oikea taho huolehtimaan hakukoneoptimoinnista. Tiukassa tarjouskilpailussa teknisten SEO-elementtien päivittämisestä (meta-kuvaukset, alt-tekstit, jne.) helposti tingitään, jos tilaaja ei ole niitä erikseen määritellyt osaksi projektia.

Ja mikäli analytiikkaa ei laiteta sivustouudistuksen yhteydessä kuntoon, tarkoittaa se, että on tehty iso investointi, jonka tuottoa ja tuloksia ei lainkaan seurata.

Tarinan opetus: Jos yllä mainittuja asioita ryhdytään ihmettelemään vasta kun sivut ovat livenä, ollaan auttamatta myöhässä. Sivuston tavoitteiden määrittely, analytiikka ja optimointi pitää ottaa alusta asti mukaan osaksi verkkosivujen uudistusta ja projektin suunnittelua. Niin ne tulevat vaatimuksina mukaan myös tarjouspyyntöihin. Ja sivustouudistuksen budjettiin!

Lisää tietoa aiheesta ja Qurun tavasta tehdä sivustouudistuksia löytyy Quru Site Renewal -tuotesivultamme.

[planning]

Related Blog & News