Data osana markkinoinnin strategiaa

Data osana markkinoinnin strategiaa

Puhumme paljon analytiikasta, datasta ja sen alati muuttuvista työkaluista. Markkinoinnissa digitalisaatio on noussut kaikkein tärkeimmäksi osaksi, ja sen kehittämiseen investoidaan paljon. Analytiikan ottaminen osaksi markkinoinnin strategiaa auttaa yrityksiä tekemään liiketoiminnallisesti hyödyllisiä ja kannattavia päätöksiä, sekä tunnistamaan kehitettäviä kohtia. Analytiikasta saadun datan avulla voidaan tehdä luotettavia ja kustannustehokkaita päätöksiä markkinoinnin suunnittelussa.

Analytiikka ja sen erilaiset työkalut (kuten Google Analytics) on nykyään osa lähes kaikkien verkkoliiketoimintaa harjoittavien yritysten toimintaa. Monille työntekijöille sen käyttökin on suhteellisen tuttua, vaikkei analytiikan parissa päivittäin työskentelisikään tai sen moninaisista saloista kaikkea tietäisikään.

Yllättävän usein dataa ei kuitenkaan tarpeeksi hyödynnetä. Usein päädytään tarkastelemaan vain tiettyjä trendipisteitä, muttei kehityskohtia. Analytiikan eri työkalujen kouluttaminen työntekijöille ja sen hyötykäyttöön ottaminen jää monesti myös vähäiseksi.

Tärkeintä on määrittää, mikä on omalle yritykselle olennaisinta tietoa, mitä siltä odotetaan ja miten saatua tietoa kannattaisi käyttää päätöksenteossa. Miten sitten suunnittelu kannattaisi aloittaa? Mistä löytää ne kaikkein tärkeimmät pisteet, mihin kiinnittää huomiota ja minkä pohjalta muutoksia tai päätöksiä kannattaisi tehdä?  Suunnitellessa sekä kehitettäessä oman verkkosivuston datastrategiaa on tavoitteena löytää sivuston tavoitteet ja luoda mitattavaa toimintaa.

Ensimmäiseksi on tärkeintä määrittää, mitä asioita halutaan oikeasti mitata ja tavoittaa. Tällöin puhumme KPI -mittareista. Tavoitteet voivat olla kaikkea myynnistä liideihin tai sisäänkirjautumisista ohjeiden lataamiseen sivustolla. KPI on indikaattori; se kertoo, mikä toimii ja mikä ei, mutta ei kerro sitä mikä on väärin tai mikä on epäonnistumisen syy. KPI-indikaattorien tehtävänä on ennen kaikkea kertoa, mikäli toiminnassa tapahtuu jotain, mikä vaatii tarkempaa analyysiä. Tarkoituksena on johtaa tarkempaan analyysiin ja sitä kautta käytännön toimenpiteisiin.

Verkkosivustoille asetettujen tavoitteiden suoriutumista on tärkeää seurata ja löytää kehitysehdotuksia käyttäjäkokemuksien parantamiseksi. Jatkuvalla analytiikan seurannalla ja optimoinnilla varmistetaan asetettujen mittareiden toimivuus sekä laadukas raportointi. Analytiikan tilien auditointi ei yksinään riitä, vaan ainostaan jatkuvalla seurannalla saadaan kiinni kehitettäviä kohtia ja aikaiseksi näkyviä tuloksia.

Kun digitaalista markkinointia kehitetään analytiikan avulla, kehittyy samalla myös yrityksen koko muukin markkinointi. Tarkoituksena ei ole löytää hyötyjä vain digitaaliselle toiminnalle, vaan myös muille markkinoinnin kanaville. Analytiikan avulla saadaan kiinni käyttäjien kiinnostuksen kohteita, joita voidaan hyödyntää päätöksenteossa. Tämä yhdistää kaikkea toimintaa, jolla saadaan aikaiseksi johdonmukaisia ja yritystä eteenpäin vieviä ratkaisuja.

Me Qurulla pystymme auttamaan analytiikan mittareiden suunnittelussa ja hyödyntämisessä digitaalisessa markkinoinnissa. Mikäli tämä herättää kysymyksiä tai mielenkiintoa, myyntitiimimme kertoo mielellään lisää digitaalisesta markkinoinnista ja analytiikan saloista sekä kuinka sen oikeaoppinen hyödyntäminen voi auttaa juuri sinun liiketoimintaasi.

 

Related Blog & News