Markkinointia matkailijoille osa 1: Kohdenna asiakasprofiileilla

Emil Siniketo

Emil Siniketo

Markkinointia matkailijoille osa 1: Kohdenna asiakasprofiileilla

Tämä kirjoitus on osa kolmiosaista blogisarjaamme, jossa sukellamme matkailualan markkinoinnin tehostamiseen datan avulla.
Lue myös sarjan introteksti!

Me ihmiset käytämme enenevissä määrin aikaa verkossa eri laitteilla. Surffaillessamme annamme usein huomaamattamme pieniä datan palasia palveluille, jotka voivat käyttää tietoa esimerkiksi mainosviestinnän kohdentamiseen. Yritysten mainosviestien kohdennus on kuitenkin valitettavan usein vaillinaista. Mainosviestejä ja muuta kohinaa on jo niin paljon, että joukosta tulee erottua hyperkohdennetulla viestillä ja palvelulla, joka puhuttelee ja vakuuttaa viestin vastaanottajan. Tässä artikkelissa annan esimerkin matkailualan asiakasprofiilista, jota on täydennetty eri lähteiden datalla.

Haaste: kuinka syventää asiakastuntemusta datan avulla?

Keväällä saimme asiakkaalta pyynnön luoda esimerkin digitaalisen markkinoinnin käyttäjäprofiilista ja käyttäytymisestä. Qurulle annettiin fiktiivinen asiakasprofiili ja tehtävänä oli rakentaa profiilista kattavampi käyttäen erilaisia työkaluja. Vastattavia kysymyksiä olivat esimerkiksi:

  • Keitä ja mitä asiakkaat ovat?
  • Mitkä heidän mielenkiinnon kohteensa ovat?
  • Missä he sijaitsevat?
  • Kuinka monta heitä on?

Ratkaisu: eri työkalujen datasta asiakasprofiili

Huomasimme, että käyttämällä Googlen ja eri sosiaalisten medioiden dataa on mahdollista luoda melko tarkka profiili. Tätä profiilia voi käyttää työkaluna eri tehtävissä asiakastyössä.

Prosessin alkuperäistä dataa rikastetaan eri työkaluissa, jotka auttavat piirtämään profiilista tarkempaa. Google esimerkiksi jakaa tietoa käyttäjien haussa käyttämistä laitteista ja sijainneista, sekä muista saman teeman käytetyistä hauista. Facebook taas auttaa käyttäjäprofiilin yksityiskohtaisissa tiedoissa, kuten siviilisäädyn ja iän tiedustelemisessa. Lisäksi saamme lisätietoa käyttäjien muista kiinnostuksen kohteista esimerkiksi sivutykkäysten perusteella.

Jokainen yritys tuntee omat asiakkaansa. Meidän luoman profiilin ideana on syventää ymmärrystä asiakkaan profiilin käyttäytymisestä eri kanavissa ostoprosessin aikana. Tätä tietoa voidaan käyttää eri tavoin. Myyntitiimi saa keskustelun aihetta mahdollisen asiakkaan kanssa ja konsulttitiimi voi profiilia käyttäen suunnitella esimerkiksi viestintää sivustolla ja eri kanavissa. Tätä dataa käyttäen voimme myös luoda arvioita mainoskampanjoiden tavoittavuudesta.

Esimerkki asiakasprofiilista: pienkaupunkien ekomatkailijat

Matkailuala on tällä hetkellä muutoksessa. Huoli maapallon hyvinvoinnista muuttaa jatkuvasti kulutustapojamme myös matkailun osalta ja ekomatkailu tulee kasvamaan jatkuvasti. Tämän ansiosta tutkin matkailun asiakasprofiilia käyttäjistä, jotka ovat kiinnostuneet matkailusta ja mahdollisesti jo ekomatkailusta. Tutkimus vahvisti ennakkokäsityksiä profiilista: nuoria, koulutettuja naisoletettuja käyttäjiä, jotka asuvat kaupungeissa. Mutta yllättäviä pointteja myös löytyi, kuten se, että profiilin käyttäjät asuvat ns. tavallista käyttäjää useammin kaupunkien ulkopuolella pienkaupungeissa ja että ovat aktiivisempia sosiaalisen median käyttäjiä.

Edit: Kohdennus ja volyymi -infograafissa Suomen ja UK:n luvut olivat menneet virheellisesti väärinpäin. Virhe korjattu 7.1.2019.

 

(Eko)matkailusta kiinnostuneet: asiakasprofiili

Näistä pienistä datan palasista rakennetaan asiakasprofiili, jonka kautta luodaan puhuttelevampaa digimarkkinointia. Mikäli haluat keskustella asiakasprofiilin luomisesta, ota yhteyttä!

Tämän blogin kirjoitti Emil, jolla on yli viiden vuoden kokemus digimarkkinoinnin eri työkaluista ja konsultoinnista.

Emil Siniketo

Emil Siniketo

Senior Online Marketing Strategist

+358 40 532 3595

emil.siniketo@quru.fi

Related Blog & News