Markkinointia matkailijoille osa 2: Luo sisältökalenteri hakutrendeillä ja -optimoinnilla

Pauliina Määttä

Pauliina Määttä

Markkinointia matkailijoille osa 2: Luo sisältökalenteri hakutrendeillä ja -optimoinnilla

Tämä kirjoitus on toinen osa kolmiosaista blogisarjaamme, jossa sukellamme matkailualan markkinoinnin tehostamiseen datan avulla. Aloita tästä, jos haluat yleiskuvan sarjan teemoista!

Digitaalisen markkinoinnin ja monikanavaisuuden aikakautena sisällöntuotannon tulee olla suunnitelmallista ja asiakkaiden tarpeita palvelevaa. Erityisesti matkailualalla ihmisten tiedonhaku riippuu sesongeista ja trendeistä. Markkinointia matkailijoille -sarjamme toisessa blogikirjoituksessa kerromme sinulle, kuinka hyödynnät hakukonedataa ja -optimointia toimivan sisällön luomisessa. (Tätä ennen kannattaa olla jo tietämys siitä, kenelle sisältöäsi luot: lue Emilin blogi asiakasprofiileista, jos missasit ensimmäisen blogikirjoituksemme.)

Hyvin suunniteltu sisältöstrategia luo parempaa asiakaskokemusta ja yhtenäisempää brändiviestiä sekä helpottaa sisällöntuottajien työtä. Asiakaskokemuksen parantamisen lisäksi suunnitelmallisuus on järkevää myös yrityksen itsensä kannalta, jotta työaika käytettäisiin mahdollisimman hyödyllisesti. Kannattaa siis käyttää tovi jos toinenkin sisällön hyvään, dataan pohjautuvaan suunnitteluun.

Asiakaskokemuksen ja brändin tietoisuuden kasvattamisen näkökulmasta asiakkaan kohtaamiseen tulee tähdätä silloin kun hän tietoa etsii. Vaikka emme pääsisikään ihmisten mielten sisään, on meillä nykyään runsaasti historiadataa ihmisten käyttäytymisestä hakukoneissa, jota voimme hyödyntää sisältökalenteria suunniteltaessa ja tulevaa ennustaessa.

Pohjaa sisältöstrategiasi hakusanatutkimukseen

Sisältöstrategian pohjalle on erittäin hyödyllistä tehdä hakusanojen ja teemojen tutkimus, jotta sisältöä tuotettaisiin kävijöiden tarpeiden eikä “mutun” pohjalta. Käytännössä tämä tarkoittaa yrityksen liiketoimintaan liittyvien tärkeimpien teemojen kartoittamista mm. Googlessa käytettyjen hakusanojen pohjalta, joille selvitämme liiketoiminnalle relevanttien teemojen hakumäärät. Sisältöstrategian rakentaminen alkaa näiden teemojen ajallisesta suunnittelusta: mihin teemaan on fiksuinta keskittyä missäkin kuussa? Entä mikä on yrityksesi tämän hetkinen ja toivottu status kyseisillä avainsanoilla verrattuna kilpailijoihin?

Hakusanatutkimuksessa pystymme kaivautumaan esimerkiksi kuukausitason hakuvolyymeihin ja niiden vaihteluihin. Matkamessujen kolkutellessa ovea päätimme tällä kertaa syventyä matkailun maailmaan. Keräsimme melko yleisiä ja uusia, matkailualan trendaavia hakusanoja ja selvitimme niiden kuukausittaiset vaihtelut viimeisen 12 kuukauden ajalta.

Esimerkkejä hakutrendeistä

Kolme ensimmäistä graafia alla esittävät matkailuun liittyvien, yleisten hakusanojen hakutrendien kehitystä kuukausittain. Kuukausitason hakuvolyymit kuvaavat viimeisen 12kk aikana tehtyjä hakumääriä kyseisellä hakusanalla. Hakusanat jaettiin selkeyden vuoksi kolmeen kuvaan, koska hakutrendit vaihtelivat voimakkaasti eri sanoilla. Viimeisessä kuvassa nähdään pienempien hakuvolyymien hakusanojen, mahdollisesti tulevaisuudessa vahvemmin trendaavien sanojen hakuvolyymien kehitys.

Kesä on tyypillistä lomakautta ja silloin hauissa nousee esimerkiksi nämä hakusanat: “äkkilähdöt”, “mitä tehdä lomalla”, “hyvinvointimatkat ulkomailla”, “matkasovellus” ja “soolomatkailu”. Yllättäen kestävä matkailu ja vastuullinen matkailu eivät puolestaan juurikaan kiinnosta kesällä: erityisesti kestävän matkailun haut sukeltavat tähän aikaan. Näiden sanojen hakupiikit ovat loka-marraskuussa ja toukokuussa.  

 

Matkailutrendit Googlessa 1

 

Matkailutrendit Googlessa 2

 

Matkailutrendit Googlessa 4

 

“Lomamatkat” -sanaa haetaan suhteellisen tasaisesti koko vuoden. Sen korkein hakumäärä on tammikuussa ja hakusanan haut näyttävät laskevan vuoden loppua kohden. Sama huomio pätee pitkälti matkailu- ja lomalennot -sanoilla. Vuoden ympäri tasainen hakutrendi on tyypillistä geneerisille, sesongista riippumattomille avainsanoille.

 

Matkailutrendit Googlessa 3

 

Hakukoneoptimointi käytännössä

Kun sisältökalenteri on laadittu, seuraava askel on tarttua työhön ja aloittaa SEO-optimoidun sisällön luominen – tässä tapauksessa hakutrendien hyödyntäminen päivittäisessä sisällöntuotannossa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sisältöjen teemat suunnitellaan suosittujen hakuteemojen ympärille. Esimerkiksi “äkkilähdöt” -teemaa voidaan viljellä blogiteksteissä runsaasti kesällä hakupiikin aikaan.

Koska Googlen hakutuloksiin indeksoituminen ja sijoittuminen vie yleensä oman aikansa, kokemuksemme perusteella suosittelemme SEO-optimoidun sisällön kirjoittamista noin 4-5 kuukautta ennen odotetun hakupiikin syntymistä. Hakupiikin kohdalla sisältöä kannattaa nostaa tavoitteista riippuen myös maksullisesti eri kanavissa.

Hakukoneoptimoituun tekstiin kannattaa valita korkeintaan yksi tai kaksi niin sanottua päähakusanaa, esimerkiksi hyvinvointimatkoja käsittelevän teeman kohdalla “hyvinvointimatkat”. Sen lisäksi tekstissä on hyvä viljellä omien intressien mukaan myös niin sanottuja pitkähäntäisiä hakusanoja (eng. long-tail keywords), kuten  “hyvinvointilomat ulkomailla” sekä “hyvinvointilomat kokemuksia”, joilla on hitusen pienemmät hakuvolyymit, mutta edullisempi kilpailutilanne. Tausta-ajatuksena tässä on niin sanottu semanttinen SEO-kirjoittaminen: ei keskitytä vain yhteen tai kahteen tärkeään hakusanaan vaan pyritään tarjoamaan tekstillä laajempi kattaus aiheesta. Muut hyvinvointimatkailuun liittyvät sanat voivat olla esimerkiksi omissa tekstikappaleissaan.

Käytännössä kannattaa siis valita tekstiin selkeästi toisiinsa liittyviä hakusanoja, optimoida isoimman hakuvolyymin hakusanoilla ja tukea pienemmän hakuvolyymin sanoilla tekstiä yleisesti.  

SEO-optimointiin tukea?

Jos SEO-optimointi tuntuu vielä vieraalta tai kaipaat vanhojen SEO-tietojen päivittämistä, ota yhteyttä SEO Specialist Riku Kiljuseen tai myyntitiimiimme. Kauttamme onnistuu muun muassa teemojen ja hakusanojen tutkimukset, sisältökalenterin suunnittelu, nykyisen sisällön optimointi tai uuden, SEO-optimoidun sisällön luominen.

Jos ja kun SEO-optimoinnin tulokset kiinnostavat, kannattaa kääntää katse Google Analyticsiin. Millä mittareilla saat parhaan käsityksen sisältösi toimivuudesta? Entä miten varmistat, että mittaus toimii luotettavasti? Tästä lisää blogisarjamme seuraavissa osissa!

Pauliina Määttä

Pauliina Määttä

Project Manager

+358 40 510 1030

pauliina.maatta@quru.fi

Related Blog & News