Perustele analytiikkainvestointisi

Perustele analytiikkainvestointisi

Analytiikkatiimin rakentaminen, työkalujen kehittäminen ja analytiikkapalveluiden ostaminen maksaa rahaa ja on jatkuvaa työtä, johon yrityksen pitää investoida. Ellei asiakkaan organisaatiossa ole selkeää paikkaa ja omistajaa analytiikkatyölle, analytiikkasuunnitelmia tehtäessä tulee ongelmia. Tämä on haaste, johon me täällä Qurulla törmäämme edelleen usein.

Parhaissa yrityksissä analytiikka on jo strateginen panostuskohde ja tiedolla johtaminen kiinteä osa kulttuuria. Silloin yrityksellä on oma analytiikkatiimi, joka tukee eri yksiköitä niiden tutkimustarpeissa ja selvittää liiketoiminnan kannalta tärkeitä syy-seuraussuhteita. Silloin on analytiikalle myös oma budjetti ja kaikki on kunnossa. Sellaisia yrityksiä on Suomessakin. Hyvä!

Epäselvä organisaatio tietää budjetointivaikeuksia

Tavallisempaa on silti yhä – valitettavasti –, että analytiikkaa käytetään yrityksissä satunnaisesti ja lähinnä vain markkinointikampanjoiden tuottaman liikenteen mittaamiseen. Silloin analytiikkavastuu tuupataan yleensä markkinointiosastolle. Se on väärä paikka.

Jos analytiikkainvestoinnit päätetään markkinoinnissa ja tavoitteena on analysoida vaikkapa yrityksen tukisivujen käytettävyyttä ja etsiä säästöjä vähentämällä turhia tukipuheluita, projektille saattaa olla vaikea saada budjetista rahaa.

Analytiikkaan rahaa tarvitseva joutuu sellaisessa tilanteessa perustelemaan investoinnin erillisenä projektina yritysjohdon edustajalle, joka ei todennäköisesti ymmärrä analytiikasta mitään.

Pitää puhua rahasta: myynnistä, tuotoista ja säästöistä

Kokemuksemme mukaan yritys saa jatkuvaan analytiikkaan sijoitetut rahat yleensä moninkertaisena takaisin, mutta alkuun pääseminen on toisinaan hankalaa. Moni ei ymmärrä, mitä analytiikan avulla voidaan saada selville eikä näe yhteyttä analytiikkainvestoinnin ja yrityksen tuloksen välillä. Analytiikan avulla saavutetut tuotot ja löydetyt säästöt pitää siis pystyä todistamaan.

Tarvitaan business case. Quick win.

On etsittävä helposti ymmärrettäviä ja kommunikoitavia esimerkkejä, joissa datan analysoinnin avulla on löydetty lisää liidejä, optimoitu markkinointikampanjat tuottamaan laadukkaampia käyntejä, parannettu verkkokaupan myyntiä tai vähennetty tukikustannuksia. Mitä tahansa, minkä pystyy osoittamaan analytiikan avulla ja mittaamaan rahassa.

Siitä on kyse uudessa Quru whitepaperissa Planning an Analytics Business Case, joka on ote toimitusjohtajamme Steven kirjan Cult of Analytics päivitetystä versiosta.

Kirja ilmestyy myöhemmin tänä vuonna, mutta jaamme nyt ilmaisena näytteenä kirjan luvun, jossa kerrotaan, miten analytikkainvestoinnin saa perusteltua organisaatiolle. Mukana on esimerkkejä eri business-alueilta B2B-firmasta verkkokauppaan sekä yksityiskohtaisia ohjeita nopeiden quick win –esimerkkien löytämiseen analytiikkatyökalujen avulla.

Hyvää luettavaa kenelle tahansa, joka ymmärtää analytiikan hyödyt ja miettii, miten ihmeessä tarvittavat rahat saisi budjettiin.

Related Blog & News