Dataintegraatio

Quru-Tools-Trainings

Tietolähteiden yhdistämisellä pyritään parantamaan liiketoimintadatan arvoa ajan myötä. Voimme auttaa sinua parantamaan useista eri tietolähteistä kerätyn raakadatan laatua, yhdistämään sitä toisiinsa ja näin ollen parantamaan datan reaaliaikaista saatavuutta, jotta pystyt paremmin hyödyntämään dataa eri liiketoimintasovelluksissasi. Kun eri tietolähteet yhdistetään keskitettyyn järjestelmään, datan laatuun mahdollisesti liittyvät ongelmat ovat tunnistettavissa ja tarvittavia parannuksia on mahdollista tehdä. Tarkka ja integroitu data antaa entistä kehittyneemmän näkymän liiketoimintasi nykytilaan, mikä puolestaan auttaa sinua tekemään parempia päätöksiä liiketoiminnassasi. Tietolähteiden yhdistäminen on oleellinen osa datastategiaa (LINKKI).


Datastrategia