Datan visualisointi dashboardien avulla

Quru-Tools-Trainings

Käytätkö aikaa viikkottaisten tai kuukausittaisten liiketoiminta- tai markkinointiraporttien laatimiseen? Datan visualisointi dashboard-raporttien avulla mahdollistaa automatisoidun ja reaaliaikaisen raportoinnin, joka säästää aikaa ja resursseja, ja tarjoaa visuaalisen tavan nähdä ja raportoida tärkeimmät metriikat yhdessä paikassa. Kun olet määrittänyt avainmittarit, dashboard-raportteja pystyy helposti mukauttamaan yrityksesi eri tasoille. Dashboardit voidaan helposti tehdä esimerkiksi Google Data Studioon, jossa on satoja erilaisia laajennuksia erilaisille datan lähteille, kuten yleisimmille CRM-työkaluille. Google -dashboardista on helppo seurata, miten KPI-mittarisi kehittyvät ajanjaksosta toiseen.


Avainmittarit (KPIt)