Datastrategia

Quru-Tools-Trainings

Yrityksillä on runsaasti tietoa asiakkaistaan, mutta tiedot on usein kerätty hajallaan oleviin siiloihin. Datastrategia puuttuu, eikä dataa voida hyödyntää tehokkaasti liiketoiminnan kehittämiseen ja markkinointiin. Asiakasdataa on tyypillisesti esimerkiksi CRM-työkalussa, analytiikkatyökalussa, asiakaskyselytyökalussa sekä markkinoinnin automaatiojärjestelmässä. Tämän lisäksi yrityksellä voi olla käytössään myös ulkoisia datan lähteitä, kuten sää- tai markkinadataa, jotka voivat olla täysin irrallisia muusta datasta. Yritykseltä saattaa siis puuttua yksi kokonaisvaltainen ja yhtenäinen näkymä asiakkaisiinsa. Voimme Qurulla auttaa sinua hahmottamaan asiakasdatastrategian, jossa määritellään mitä dataa tarvitaan, miten data tulisi kerätä, missä dataa säilytetään ja miten sitä hallinnoidaan, ja lopuksi kuinka dataa hyödynnetään päätöksenteossa kaikilla organisaation tasoilla.