Asiakastyössä tulee väistämättä usein vastaan seuraava kysymys: kuinka kauan kestää sijoittua Googlessa? Ja erityisesti kiinnostaa tarkempi kysymys siitä, että kuinka kauan kestää sijoittua Googlen ensimmäiselle hakutulossivulle. Vastauksena on yleensä tylsää antaa hieman ympäripyöreä vastaus ”se riippuu”, mutta tämä on osiltaan totta. Suoraa absoluuttista totuutta ajasta ei ole. Se on kuitenkin fakta, että suurin osa orgaanisesta hakukoneliikenteestä tulee juuri Googlen ensimmäiseltä hakutulossivulta. Sinne pääsemiseen vaikuttaa useita eri tekijöitä kuten muun muassa domainin ikä, domainin vahvuus, linkkiprofiili, kilpailu, budjetti, tekninen toteutus, sisältö, SEO-konsultin henkilökohtaiset taidot ja niin edelleen.

Yksi yllättävänkin tärkeistä vaikuttavista tekijöistä on tosiaan domainin ikä. Yleensä asiakastyössä eri domaineille on jo kertynyt kunnioittavasti ikää, mutta aika ajoin tulee vastaan domaineja jotka ovat vain muutamia kuukausia vanhoja.

Tim Soulo ahrefsiltä toteutti vuoden alkupuolella tutkimuksen liittyen aiheeseen domainin ikä ja kuinka kauan kestää sijoittua Googlessa ja kirjoitti tästä ahrefs-blogissaan. Tutkimuksensa alkuun he keräsivät noin 2 miljoonaa satunnaista hakusanaa oman ahrefs-työkalunsa kautta ja kokosivat kasaan laskeutumissivut näille hakusanoille, jotka sijoittuvat ensimmäisellä Googlen hakutulossivulla.

Keskimääräinen domainin ikä ensimmäisellä hakutulossivulla (sijoitukset 1 – 10) olevilla laskeutumissivuilla oli noin 2 vuotta ja ensimmäisillä hakutuloksilla (sijoitus 1) sijoittuvien sivujen keskimääräinen domainin ikä oli noin 3 vuotta. Entäpä domainit jotka ovat noin 1 vuoden ikäisiä tai sitäkin nuorempia? Noin 22 prosenttia ahrefisin datassa olevista laskeutumissivujen domaineista olivat tasan vuoden ikäisiä. Kuulostaa lupaavalta, että mahdollisuuksia kuitenkin on myös uusilla domaineilla? Jos kuitenkin katsotaan tarkemmin domainien prosenttiosuutta, jotka ovat sijoilla 1-10 Googlessa, mutta ovat alle 1 vuoden ikäisiä, niin graafi näyttää seuraavalta:

Ahrefs blog domain ageLähde: https://ahrefs.com/blog/how-long-does-it-take-to-rank/

Prosenttiosuudet alle 1 vuoden ikäisten domainien kohdalla tippuvat huomattavasti. Googlen ensimmäinen hakutulossivu on siis selvästi vanhempien domainien hallussa.

Entä kuinka kauan loppupeleissä sitten kestää sijoittua ensimmäiselle hakutulossivulle Googlessa? Olemme koonneet 3 pääpointtia ahrefsin-tutkimuksen lopuista havainnoista. Ennen pääpointtien esittelyä voidaan huomauttaa, että hakukoneoptimointi eli SEO-tekeminen, vaatii aina kuitenkin seuraavaa kolmea asiaa: relevanttiutta, johdonmukaisuutta ja ennen kaikkea kärsivällisyyttä.

 

Domainin ikä on tärkeä elementti, mutta myös Domain Rating (DR) –mittari ja linkkiprofiili vaikuttavat

  • Vain 5,7% prosenttia tutkimuksessa käytetyistä laskeutumissivuista sijoittui ensimmäiselle hakutulossivulle eli sijoille 1 – 10 vähintään yhdellä hakusanalla ensimmäisen vuoden aikana. Eli kyseessä ei olekaan kovin iso osuus loppupeleissä.
  • Domainit korkeammalla Domain Rating –luvulla yksinkertaisesti sijoittuivat paremmin kuin alhaisella Domain Rating –luvulla olevat domainit.
  • Domain Rating eli DR kertoo domainin linkkiprofiilin vahvuuden ja korreloituu täten myös Googlen sijoitusten kanssa.

 

Tyhjyydestä suoraan parhaimmille sijoituksille alle puolessa vuodessa!

  • Ei ihan, mutta melkein. Katsottaessa tarkemmin tätä 5,7% osuuden laskeutumissivuja, niin suurin osa tästä 5,7%:sta sijoittui ensimmäiselle hakutulossivulle noin 2 – 6 kuukauden aikana.
  • Tässä vaiheessa voi toki saada käsityksen siitä, että ensimmäiselle hakutulossivulle pääseminen vaatii aikaa vain 2 – 6 kuukautta.
  • Muistetaan kuitenkin edelleen, että kyseessä oli 2 miljoonan hakusanan data ja vain 5,7% tämän datan sivuista oli tarpeeksi onnekkaita päästessään sijoille 1 – 10. Lähes 95% kaikista laskeutumissivuista, joita käytettiin tutkimuksessa eivät sijoittuneet sijoille 1 – 10 ensimmäisen vuoden aikana ollenkaan.

 

Relevanttius hakusanojen valinnoissa ratkaisee

  • Datassa käytettyjä hakusanoja peilattiin myös hakusanojen kuukausittaisten hakumäärien kautta. Hakusanojen kuukausittaiset hakumäärät jaoteltiin, niin että alle 1 000 hakua kuukaudessa tarkoitti alhaista hakuvolyymia, 5 000 – 20 000 hakua kuukaudessa keskimääräistä hakuvolyymia ja 20 000 – 50 000 hakua kuukaudessa korkeaa hakuvolyymia.
  • Vain 0,3% kaikista datassa käytetyistä laskeutumissivuista sijoittui vähintään yhdellä korkean hakuvolyymin hakusanalla alle vuodessa.
  • Aiemmin mainitun 5,7% osuuden kohdalla jako, kuinka nopeasti tämän osuuden laskeutumissivut sijoittuivat eri hakuvolyymien kohdalla, oli seuraava:

Ahfres blogi domainin ikäLähde: https://ahrefs.com/blog/how-long-does-it-take-to-rank/

Kuten ylläolevasta graafista käy ilmi, harmaiden palkkien eli alhaisen hakuvolyymien hakusanojen kohdalla parempia sijoituksia on melko helppoa saada lyhyessäkin ajassa. Jotta päästään mukaan oikeasti hakukoneliikennettä tuoviin eli korkean hakuvolyymin hakusanoihin, vei se 5,7% osuuden sivuilla vähintään vuoden.

Muistetaan kuitenkin jälleen, että tutkimuksessa käytettyjen laskeutumissivujen ja domainien kohdalla 95% osuus ei sijoittunut milläkään hakusanolla ensimmäiselle hakutulossivulle, eli sijoille 1 – 10 ensimmäisen vuoden aikana, kun domain tuli julkiseksi ja sisälsi jotakin sisältöä.

 

Lopuksi, mitä tästä opimme?

Absoluuttista aikamäärettä on edelleen vaikeaa kertoa sille, kuinka kauan menee sijoittua ensimmäiselle hakutulossivulle Googlessa. Ahrefsin tutkimuksessa käytettiin pääasiassa englannin kielisiä hakusanoja, mutta tutkimusta voi kyllä katsoa myös yleismaallisesti.

Syynsä siihen miksi 5,7% osuus datassa käytetyistä laskeutumissivuista pääsi edes yhdellä hakusanalla, ensimmäisellä hakutulossivulle on melko selvä. Taustalla on luultavammin erinomaista asiantuntemusta SEO:sta eli hakukoneoptimoinnista.

Me Qurulla pystymme auttamaan hakukoneoptimoinnissa. Mikäli tämä herättää kysymyksiä tai mielenkiintoa, SEO Specialist Riku Kiljunen sekä myyntitiimimme kertovat mielellään lisää hakukoneoptimoinnin saloista sekä kuinka sen hyödyntäminen voi auttaa juuri sinun liiketoimintaasi.