Analytiikan avulla tehdään parempia liiketoiminnallisia päätöksiä.

Datasta ja analytiikasta puhutaan paljon. Data sinänsä ei kuitenkaan ole arvokasta, vaan datan arvo syntyy siitä, mihin sitä käytetään. Kaiken analytiikan tärkein tehtävä on auttaa yritystä tekemään liiketoiminnallisesti parempia päätöksiä. Datan kerääminen ja kävijämäärän laskeminen eivät siis riitä, vaan dataa on myös analysoitava: tutkittava, visualisoitava ja verrattava edellisiin ajanjaksoihin. Toimialasta ja käytettävästä työkalusta riippumatta analytiikassa tärkein tavoite on jalostaa data suunnitelmiksi ja lopulta käytännön toiminnaksi.

Analytiikan asennus

Emme tyydy oletusasennukseen. Me asennamme yrityksesi liiketoimintaa tukevan analytiikkaratkaisun ammattilaisen otteilla. Jotta analytiikassa seurattaisiin oikeita asioita, aloitetaan analytiikan kuntoon laittaminen aina sivuston tavoitteiden määrittelystä. Miksi sivusto on olemassa, ja mitä käyttäjien halutaan siellä tekevän? Tätä vaihetta kutsutaan KPI-workshopiksi (KPI = Key Performance Indicator).

Kun tavoitteet on määritelty, jatketaan nykyisen mittauksen auditoinnilla. Auditoinnissa sivuston analytiikkatilit käydään läpi asetettujen tavoitteiden pohjalta ja mittauksen asetukseen sekä tägitykseen tehdään tarvittavat korjaukset datan laadun parantamiseksi.

Testaus ja optimointi

Tarjonnan ylittäessä kysynnän asiakaskokemus ratkaisee. Verkkopalveluiden ja -kauppojen lisääntyminen pakottaa yritykset miettimään, miten oma verkkosivusto pysyy mukana kilpailussa. Konversio-optimoinnin tavoitteena on helpottaa asiakkaan matkaa kohti tavoitetta, olipa kyseessä sitten ostotapahtuma, lisämyynti tai vaikkapa yhteydenotto. Tunnetuin konversio-optimoinnin metodi on A/B-testaus, jossa osa kävijöistä ohjataan testiversioon ja osa kontrolliversioon. Ylivoimaisesti suurin osa konversio-optimoinnista on kuitenkin paremman asiakaslupauksen kirkastamista.

Verkkokaupan tai rekisteröitymislomakkeen lisäksi konversio-optimointi on olennaisesti läsnä erilaisten palveluiden onboarding-vaiheessa sekä kaikessa sähköpostimarkkinoinnissa.

Muutakin kuin web-analytiikkaa

Data-analyytikkomme tutkivat muutakin dataa kuin verkkosivukäyntejä. Autamme yrityksiä myös keräämään offline-tietoa asiakkaiden liikkeistä myymälässä tai ulkomainosten vaikutusalueella sekä teemme kyselytutkimuksia sivuston kävijöiden keskuudessa. Autamme asiakkaitamme yhdistämään ja analysoimaan erilaisia datalähteitä, kuten avointa dataa, sosiaalisen median dataa, sijaintitietoja tai yrityksesi jo valmiiksi keräämää tietoa. Poikkeamien ja korrelaatioiden löytäminen luovat oivalluksia, joiden avulla voit entistä enemmän palvella asiakkaitasi tai löytää jopa kokonaan uusia liiketoimintamalleja.


Analytiikka ja strategia osaamisalueet

A/B-testauksen avulla kehitetään sivustoa ja/tai mainontaa systemaattisesti. A/B-testauksen ideana on käyttää lähtökohtana versiota A, jota verrataan suoriutumisessa versioon B. Versiota B optimoidaan ja pyritään saamaan siitä toimivampi kuin alkuperäinen versio A. Kun versio B toimii paremmin kuin versio A, tehdään versiosta B lähtökohta, ja pyritään optimoimaan versiosta A toimivampi. Tätä testaamista jatketaan, kunnes aletaan nähdä onnistuneita tuloksia.
Kukaan ei halua tehdä tehottomia kampanjoita. Mitattavuus on tärkeää, sillä et voi kehittää sitä, mitä et voi mitata. Adobe Analyticsin avulla ymmärrämme nettisivusi ja digitaalisen markkinointisi tehokkuutta lisäarvon tuottamisessa asiakkaille.
Datan syvällinen analysointi ja syy-seuraussuhteiden tutkiminen ja ymmärtäminen ovat analyytikkojemme lempityötä. Analysoimme sivuvierailijoiden käyttäytymistä nettisivuillasi, vertailemme erilaisia kävijäryhmiä ja päättelemme millaiset käyttäjäryhmät ovat tuloksellisimpia vierailijoita muihin verrattuna. Tällaisia ryhmiä voivat olla esim. uudet vs. palaavat vierailijat, mobiililaitteella vs. desktopilla vierailevat, tietyistä liikenteenlähteistä tulevat jne. Analysoinnin tavoitteena on kävijäpolun ymmärtäminen sekä eri liikenteenlähteiden vaikutus vierailijoiden kokemukseen ja käyttäytymiseen sivustolla.
Kukapa ei haluaisi tehdä tuloksellista mainontaa? Google Analytics on verkkoanalytiikan työkalu, jonka avulla voimme seurata sivuston ja kampanjan suoriutumista ja käyttäjien toimintaa. Analyticsin avulla voimme myös auttaa parantamaan kampanjoiden sisältöä asiakkaita kiinnostavampaan suuntaan. Quru on Suomessa ensimmäinen Analytics 360 –tuotteen myyjä sekä ensimmäinen yritys, jolla on GACP-serfikaatti.