Hyvä tekninen työ ja varmat taustajärjestelmät takaavat sen, että data on laadukasta ja sen käyttö on helppoa.

Tag management – tägien hallinnointi

Kun analytiikkaa asennetaan, tehdään muutoksia sivuston lähdekoodiin. Verkkosivujen tägittäminen oli ennen prosessi, johon kuului ohjeistuksien lähettäminen tekniselle kumppanille. Nykyään sivuston mittaukseen hallinta on nopeampaa ja helpompaa täginhallintatyökalun (esimerkiksi GTM, DTM tai Tealium) avulla. Täginhallintatyökalua käytettäessä sivusto tägitetään sivupohjaan vain kerran, minkä jälkeen tekninen analyytikko voi tehdä muutokset tägitykseen työpöytänsä äärestä käsin ilman teknisen kumppanin vaivaamista. Täginhallintatyökalun kautta voidaan asentaa sekä web-analytiikan tägitykset että erilaiset mainonnan pikselit.

Datan varastointi

Dataa pitää usein kiertää eri reittejä ja integroida muihin lähteisiin. Käytämme esimerkiksi BigQuery- ja Amazon Web -palveluita, mikäli työstämme dataa alusta alkaen tai hallinnoimme sitä itse. Olemme myös tottuneet käyttämään useita erilaisia asiakkaiden käytössä jo valmiiksi olevia räätälöityjä työkaluja.


Dataintegraatiopalvelut osaamisalueet

API-rajapinnoilla (Application Programming Interfaces) helpotetaan eri teknologioiden hyödyntämistä erilaisten sovellusten rakentamisessa. Me Qurulla käytämme API-rajapintoja esimerkiksi datalähteiden yhdistämisessä Data Studio -raporteille. Käytämme API-rajapintoja myös kehittäessämme datanhallinnointijärjestelmiä sekä tietovarastojen täyttämisessä.
Termi Big Data ei tarkoita ainoastaan suurta määrää tietoa. Sitä käytetään kuvaamaan suurien tietomassojen avulla tehtävää ennakoivaa analysointia, käyttäjäkokemuksen analysointia tai jotain muuta kehittynyttä data-analysoinnin muotoa, jonka avulla pyritään luomaan arvoa tietokannasta. Suurten tietomassojen erottelu, yhdistely, muotoilu, puhdistaminen ja esittäminen helposti ymmärrettävässä muodossa on usein haastavaa. Tällainen arvon luominen datan avulla on meille Qurussa arkista peruskauraa.
Erilaisia data-alustoja käytetään yleisesti silloin, kun käytetään yhtenäisiä asiakastietokantoja, jotka ovat myös muiden järjestelmien käytettävissä. Dataa kerätään useista eri lähteistä, sitä muokataan luettavaan muotoon. Jäsennelty data tuodaan muiden markkinoinnin työkalujen käyttöön. Me Qurulla autamme tuomaan dataa DMP- ja CRM -systeemeistä ja luomaan asiakassegmenttejä analytiikasta saadun datan avulla, löytääksemme entistä yksilöidympää asiakasdataa.
Tägien hallintaan käytettiin aiemmin HTML-koodausta ja hallinta oli erittäin työlästä ja aikaa vievää työtä. Tag Managerin avulla tägien hallinnasta on tullut yksinkertaista, luotettavaa helposti hallinnoitavaa. Google Tag Managerin tai Adobe Dynamic Tag Managementin kerran käyttöönotettuasi et tarvitse enää IT:tä uusia tägejä lisättäessä, vaan hallinointi sujuu suoraan Tag Managerissa. Quru on sekä Adoben että Googlen Tag Manager -asiantuntija.