Yritykset ja niiden verkkosivustot ovat keskenään erilaisia, joten sama mittaristo ei sovi kaikille. KPI-mittarit (KPI = Key Performance Indicator) ovat sivuston tärkeimpiä mittareita. Ne määritellään jokaiselle toimijalle erikseen, jotta analytiikassa seurattaisiin oikeita asioita. Tehokas tapa määrittää KPI:t on järjestää KPI-workshop.

 

KPI-workshop tehdään tyypillisesti kolmessa vaiheessa. Ensin lähetetään sähköpostikysely yrityksessä kaikille, joilla saattaa olla tarpeita ja näkemyksiä sivuston analytiikkaan liittyen. Kyselyn jälkeen järjestetään KPI-workshop. Workshopissa käydään yhdessä läpi, mitä sivustolla halutaan saavuttaa ja mitkä ovat tärkeimmät kohdeyleisöt. Workshopin jälkeen mittarit dokumentoidaan, muutetaan mittaussuunnitelmaksi ja asennetaan analytiikkaan. Tulosten raportointia varten luomme raporttipohjan, esimerkiksi interaktiivisen Google Data Studio -dashboardin, jota hyödynnetään jatkuvassa seurannassa.


KPI-mittarit ja dashboard-raportit osaamisalueet

Kukaan ei halua tehdä tehottomia kampanjoita. Mitattavuus on tärkeää, sillä et voi kehittää sitä, mitä et voi mitata. Adobe Analyticsin avulla ymmärrämme nettisivusi ja digitaalisen markkinointisi tehokkuutta lisäarvon tuottamisessa asiakkaille.
Datan syvällinen analysointi ja syy-seuraussuhteiden tutkiminen ja ymmärtäminen ovat analyytikkojemme lempityötä. Analysoimme sivuvierailijoiden käyttäytymistä nettisivuillasi, vertailemme erilaisia kävijäryhmiä ja päättelemme millaiset käyttäjäryhmät ovat tuloksellisimpia vierailijoita muihin verrattuna. Tällaisia ryhmiä voivat olla esim. uudet vs. palaavat vierailijat, mobiililaitteella vs. desktopilla vierailevat, tietyistä liikenteenlähteistä tulevat jne. Analysoinnin tavoitteena on kävijäpolun ymmärtäminen sekä eri liikenteenlähteiden vaikutus vierailijoiden kokemukseen ja käyttäytymiseen sivustolla.
Kukapa ei haluaisi tehdä tuloksellista mainontaa? Google Analytics on verkkoanalytiikan työkalu, jonka avulla voimme seurata sivuston ja kampanjan suoriutumista ja käyttäjien toimintaa. Analyticsin avulla voimme myös auttaa parantamaan kampanjoiden sisältöä asiakkaita kiinnostavampaan suuntaan. Quru on Suomessa ensimmäinen Analytics 360 –tuotteen myyjä sekä ensimmäinen yritys, jolla on GACP-serfikaatti.
Datan visualisointityökalu Google Data Studio auttaa jakamaan tietoa liiketoiminnallisten päätösten tueksi yrityksen sisällä. Datastudioon voidaan tuoda dataa eri tietolähteistä, ja näin konkreettisesti nopeuttaa ja helpottaa ajankohtaisen tiedon saavutettavuutta ja raportointia. Dashboard-näkymä on täysin muokattavissa yrityksen tarpeiden mukaan.