Qurun osaamisalueet

A/B-testauksen avulla kehitetään sivustoa ja/tai mainontaa systemaattisesti. A/B-testauksen ideana on käyttää lähtökohtana versiota A, jota verrataan suoriutumisessa versioon B. Versiota B optimoidaan ja pyritään saamaan siitä toimivampi kuin alkuperäinen versio A. Kun versio B toimii paremmin kuin versio A, tehdään versiosta B lähtökohta, ja pyritään optimoimaan versiosta A toimivampi. Tätä testaamista jatketaan, kunnes aletaan nähdä onnistuneita tuloksia.
Kukaan ei halua tehdä tehottomia kampanjoita. Mitattavuus on tärkeää, sillä et voi kehittää sitä, mitä et voi mitata. Adobe Analyticsin avulla ymmärrämme nettisivusi ja digitaalisen markkinointisi tehokkuutta lisäarvon tuottamisessa asiakkaille.
Datan syvällinen analysointi ja syy-seuraussuhteiden tutkiminen ja ymmärtäminen ovat analyytikkojemme lempityötä. Analysoimme sivuvierailijoiden käyttäytymistä nettisivuillasi, vertailemme erilaisia kävijäryhmiä ja päättelemme millaiset käyttäjäryhmät ovat tuloksellisimpia vierailijoita muihin verrattuna. Tällaisia ryhmiä voivat olla esim. uudet vs. palaavat vierailijat, mobiililaitteella vs. desktopilla vierailevat, tietyistä liikenteenlähteistä tulevat jne. Analysoinnin tavoitteena on kävijäpolun ymmärtäminen sekä eri liikenteenlähteiden vaikutus vierailijoiden kokemukseen ja käyttäytymiseen sivustolla.
API-rajapinnoilla (Application Programming Interfaces) helpotetaan eri teknologioiden hyödyntämistä erilaisten sovellusten rakentamisessa. Me Qurulla käytämme API-rajapintoja esimerkiksi datalähteiden yhdistämisessä Data Studio -raporteille. Käytämme API-rajapintoja myös kehittäessämme datanhallinnointijärjestelmiä sekä tietovarastojen täyttämisessä.
Hakusanatutkimuksen avulla on tavoitteena löytää juuri ne hakutermit, joilla käyttäjät hakevat tuotteita ja/tai palveluita hakukoneissa. Tavoitteena on tutkia suuri määrä hakutermejä, jotka ovat relevantteja asiakkaan tuotteille tai palveluille hakumäärältään ja sijoituksiltaan. Me Qurulla käytämme säännöllisesti hakusanatutkimusta, hakukoneoptimoinnin ja hakukonemarkkinoinnin työtehtävissä.
Termi Big Data ei tarkoita ainoastaan suurta määrää tietoa. Sitä käytetään kuvaamaan suurien tietomassojen avulla tehtävää ennakoivaa analysointia, käyttäjäkokemuksen analysointia tai jotain muuta kehittynyttä data-analysoinnin muotoa, jonka avulla pyritään luomaan arvoa tietokannasta. Suurten tietomassojen erottelu, yhdistely, muotoilu, puhdistaminen ja esittäminen helposti ymmärrettävässä muodossa on usein haastavaa. Tällainen arvon luominen datan avulla on meille Qurussa arkista peruskauraa.
Bing on hakukonepalvelu, jonka kautta Quru hallinnoi mainoksia. Bing toimii Googlen tapaan klikkihintaperusteisesti – eli maksat vain mikäli käyttäjät klikkaavat mainoksiasi. Olemme tuottaneet menestyviä tuloksia asiakkaillemme, kuten esim. 60 euron tulot jokaista käytettyä euroa kohden.
Erilaisia data-alustoja käytetään yleisesti silloin, kun käytetään yhtenäisiä asiakastietokantoja, jotka ovat myös muiden järjestelmien käytettävissä. Dataa kerätään useista eri lähteistä, sitä muokataan luettavaan muotoon. Jäsennelty data tuodaan muiden markkinoinnin työkalujen käyttöön. Me Qurulla autamme tuomaan dataa DMP- ja CRM -systeemeistä ja luomaan asiakassegmenttejä analytiikasta saadun datan avulla, löytääksemme entistä yksilöidympää asiakasdataa.
Teemme display-mainontaa muun muassa Google Display Networkin sekä DoubleClick- ja Adform -palveluiden kautta. Display-mainonnalla haetaan usein tunnettuutta asiakkaan ostopolun alkuvaiheilla ennen taktisempia toimenpiteitä kuten sähköpostimarkkinointi tai hakumainonta. Displayta voidaan käyttää myös re-markkinointikampanjan osana.
Google Adwords -mainonta on klikkihinnoitteluun perustuvaa mainontaa, jota Quru hallinnoi asiakkailleen. Google Adwords toimii klikkihintaperusteisesti – eli maksat vain, mikäli käyttäjä klikkaa mainoksiasi. Tavoitteenamme on tuottaa asiakkaillemme paras mahdollinen hyötysuhde Google-mainonnasta. Olemme tuottaneet menestyviä tuloksia asiakkaillemme, muun muassa 60 € tulot jokaista käytettyä euroa kohden.
Kukapa ei haluaisi tehdä tuloksellista mainontaa? Google Analytics on verkkoanalytiikan työkalu, jonka avulla voimme seurata sivuston ja kampanjan suoriutumista ja käyttäjien toimintaa. Analyticsin avulla voimme myös auttaa parantamaan kampanjoiden sisältöä asiakkaita kiinnostavampaan suuntaan. Quru on Suomessa ensimmäinen Analytics 360 –tuotteen myyjä sekä ensimmäinen yritys, jolla on GACP-serfikaatti.
Datan visualisointityökalu Google Data Studio auttaa jakamaan tietoa liiketoiminnallisten päätösten tueksi yrityksen sisällä. Datastudioon voidaan tuoda dataa eri tietolähteistä, ja näin konkreettisesti nopeuttaa ja helpottaa ajankohtaisen tiedon saavutettavuutta ja raportointia. Dashboard-näkymä on täysin muokattavissa yrityksen tarpeiden mukaan.
Kun halutaan testata uudistettuja verkkosivuja tai vaikkapa personoitua viestintää verkkokaupan ostoskorissa, Google Optimize -työkalun avulla pystytään tutkimaan, mikä versioista sitouttaa asiakkaita parhaiten. Työkalun avulla saadaan myös näkemystä siitä, miten voidaan parantaa verkkosivujesi suoriutumista.
Tägien hallintaan käytettiin aiemmin HTML-koodausta ja hallinta oli erittäin työlästä ja aikaa vievää työtä. Tag Managerin avulla tägien hallinnasta on tullut yksinkertaista, luotettavaa helposti hallinnoitavaa. Google Tag Managerin kerran käyttöönotettuasi et tarvitse enää IT:tä uusia tägejä lisättäessä, vaan hallinointi sujuu suoraan Tag Managerissa. Quru on Googlen sertifioima Tag Manager -asiantuntija.
Silloin kun on lukuisia eri kokonaisuuksia, voimme soveltaa koneen oppimisalgoritmeja tietokantoihin määrittämään eri kuvioita. Voimme esimerkiksi yhdistää sosiaalisen median dataa asiakkaan offline-dataan ja työstää analyysin nähdäksemme mahdolliset yhtäläisyydet. Mikäli yhtäläisyyksiä löytyy, pääsemme tekemään analyysia havainnoista.

Ask more

Screaming Frog on työkalu, joka käy läpi sivuston tekniset elementit kuten rikkinäiset linkit, meta titlet ja -kuvaukset, duplikaattisisällöt ja XML sitemapit. Screaming Frogia käytetäänkin apuna SEO-työssä. Sivustoissa tekninen osuus on kuin puunrunko; jos sen rakenteet eivät ole kunnossa, vaikuttaa se merkittävästi kokonaisuuteen, mm. hakukonenäkyvyyteen ja yleiseen käytettävyyteen.
Hakukoneystävällisen mutta silti mielenkiintoisen sisällön tuottaminen on yksi yritysten ja sisällöntuottajien suurimpia haasteita. Me Qurulla emme uudelleen kirjoita sisältöjäsi vaan teemme niistä houkuttelevampia niin hakukoneille kuin lukijoille.
Sivustouudistus on projektina hyvin laaja, ja pitää sisällään uuden ilmeen ja sisältösuunnittelun lisäksi paljon muutakin. Uudistuksen suunnittelu tuleekin aloittaa ajoissa ja tehdä huolella. Hakukoneoptimointityö on syytä aloittaa jo kuukausia ennen uuden sivuston lanseerausta, jotta pystytään varmistamaan sivuston näkyvyys hakukoneissa. Quru tekee mielellään yhteistyötä sivustouudistuksesta vastaavan toimiston kanssa koko projektin ajan, suunnitteluvaiheesta toteutukseen ja julkaisemisen jälkeiseen aikaan.
Sivuston rakennetta kehitettäessä puhutaan usein hakukonelöydettävyyden parantamisesta. Jos esimerkiksi verkkosivusi sisältö on tarjolla vasta kirjautumisen jälkeen, hakukoneroboteilla ei ole mahdollisuutta käydä läpi sivustoasi, eivätkä ne myöskään pysty tulkitsemaan tai indeksoimaan sivustosi sisältöä. Tämä on vain yksi esimerkki siitä, mitkä asiat voivat merkittävästi haitata sivustosi orgaanista näkyvyyttä. Tutustu Qurun hakukoneoptimoinnin palveluihin ja varmista, että verkkosivusi rakenne on kunnossa.
Tägien hallintaan käytettiin aiemmin HTML-koodausta ja hallinta oli erittäin työlästä ja aikaa vievää työtä. Tag Managerin avulla tägien hallinnasta on tullut yksinkertaista, luotettavaa helposti hallinnoitavaa. Google Tag Managerin tai Adobe Dynamic Tag Managementin kerran käyttöönotettuasi et tarvitse enää IT:tä uusia tägejä lisättäessä, vaan hallinointi sujuu suoraan Tag Managerissa. Quru on sekä Adoben että Googlen Tag Manager -asiantuntija.


Kysy lisää