Kehittynyt data-analytiikka

Ratkaisut

Kehittynyt data-analytiikka

Käytetäänkö yrityksessäsi aikaa viikottain/kuukausittain/kvartaaleittain tapahtuvien raporttien koostamiseen? Entä jos tämän sijaan saisitte automatisoituja raportteja ja voisitte käydä katsomassa reaaliaikaisia dashboardeja? Kun yrityksesi avainmittarit (KPI) on määritetty, datan manuaalinen kerääminen eri lähteistä on työlästä eikä koskaan vastaa tämänhetkistä, reaaliaikaista tilannetta. Yrityksesi avainmittarit kertovat mitkä mittarit ovat tärkeimpiä seurattavia liiketoimintasi kannalta, ja niiden seurantaan kannattaa rakentaa automatisoidut visuaaliset raportit ja dashboardit. Dashboardeja voidaan helposti rakentaa mm. Google Data Studioon, jossa on valmiit yhteydet lukuisiin eri datalähteeseen, mm. yleisimmin käytettyihin CRM-työkaluihin.

Kalle Heinonen

Chief of Growth

+358 400 888 973

kalle.heinonen@quru.fi

Sanna Halttunen-Välimaa

Business Development & Marketing Director

+358 50 582 8500

sanna.halttunen-valimaa@quru.fi