Hakukoneoptimointi eli SEO on tärkeä osa nettisivujen suunnittelua.

 

Vuosi 2019 on jälleen muutosten aikaa hakukoneoptimoinnin ihmeellisessä maailmassa. Tietyt lainalaisuudet pätevät vieläkin, kun mietitään esimerkiksi teknistä SEO-työtä, mutta selkeitä SEO-trendejä on havaittavissa tulevana vuotena erityisesti ihmisten hakukäyttäytymisessä.

 

Mielenkiintoista SEO-työstä tekee sen, että Google on yleensä mystinen ja ympäripyöreä uudistustensa kanssa eikä kerro aina täysin tarkkaan mihin ja miten muutokset tulevat vaikuttamaan. Päivityksiä sekä uudistuksia arvaillaan, testataan, pohditaan ja vielä kerran testataan kiivaasti SEO-tekijöiden parissa. Selvästi tiettyjä muutoksen tuulia Google-haussa on kuitenkin nähtävissä.

 

Alla on koottu tiivistelmät kolmesta SEO-trendistä, jotka tulevat vaikuttamaan SEO-tekemiseen lähiaikoina. Osa muutoksista on ollut pinnalla jo vuosia, mutta niiden painoarvo kasvaa. Näihin trendeihin panostaminen voi tuoda parempia tuloksia maksuttomasta hakukoneliikenteestä hyvin suurella todennäköisyydellä.

 

1. Strukturoitu data – jos vaikka vihdoinkin laitettaisiin nämä paikalleen ja kuntoon?

 

Kyllä, nyt on viimeistään aika miettiä miten strukturoitu eli jäsennelty data (eng. Structured Data) laitetaan sivustolla kuntoon ja mitä hyötyä siitä voidaan saada.

 

Strukturoitu data on lähdekoodin kautta hakukoneille annettavaa lisätietoa tuotteesta, palvelusta, tuotearvioista, varastotilanteesta, hinnasta, blogin julkaisupäivämäärästä ja niin edelleen. Jos nämä kaikki tiedot saadaan jo Google-hakutulossivulle käyttäjien nähtäville, niin halu klikata hakutulosta on isolla todennäköisyydellä suurempi.

 

Alla näet esimerkkejä siitä, miltä strukturoitu data voi näyttää hakutuloksissa niin sanottuina Rich-tuloksina (Rich Results) eli Rich-korttien (Rich Cards), Rich Snippet -yhteenvetojen (ensimmäinen kuva) tai karusellien (Carousels) muodossa (toinen kuva). Katso Googlen luettelo Rich-tulostyypeistä kokonaisuudessaan täältä.

Ensimmäisen kuvan lähde ja toisen kuvan lähde.

Rich Snippet ja Rich Cards -esimerkit
Carousels -esimerkki

 

 

Jos ylläpidät esimerkiksi uutissivustoa, verkkokauppaa tai blogia, sivustollasi on todennäköisesti käyttäjien jättämiä tuote- tai palveluarvioita tai muuta vastaavaa täydentävää lisätietoa. Tässä tapauksessa strukturoitu data tuo varmasti lisäarvoa Googlen hakutuloksiin. Käytä jäsenneltyä dataa aina missä vain se on mahdollista.

 

Tekoälyn eli AI:n (Artificial Intelligence) tullessa vielä tärkeämmäksi osaksi Googlea ja sekä Googlen toimintoja myös strukturoidun datan painoarvo kasvaa. Ihmisten käyttäytyminen hakukoneissa yhdistettynä huolella suunniteltuun sisältöstrategiaan ja stukturoituun dataan tuo lisäarvoa sekä käyttäjille että hakukoneille. Kaikki mahdollinen lisätieto jäsennellyn datan muodossa auttaa hakukoneita ymmärtämään jo alkuvaiheessa, mikä on sivun sisältö sekä tarkoitus.

 

2. Kuvien SEO-optimointi ja kuvahaut: älä aliarvioi vaan hyödynnä tehokkaasti

 

Kuvien SEO-optimointi on iänaikainen aihe, mutta kuvista on tullut entistä tärkeämpi osa SEO-tekemistä muun sisällön tukena. Kuvien tiedostokoon optimointi mahdollisimman tiiviiksi, kuvien nimeäminen mahdollisimman kuvainnollisesti ja ALT-tekstien painoarvo pätevät edelleen. Tärkeää kuitenkin on miettiä tarkempaan sitä, miten kuvat voivat tukea muuta sisältöä ja miten voidaan tuoda brändiä enemmän esille kuvien muodossa.

 

Kuvahaku (eng. Visual Search) hakumetodina on täällä jo ja osa perinteistä Google-kuvahakua. Kuvahaun teknologia on monimutkaisempaa kuin tekstiin perustuvat haut. Hakukoneet ymmärtävät yhä paremmin kuvien sisältöä Google RankBrainin kehittyessä. Google RankBrain on tekoäly eli AI-teknologia, jonka ansiosta Google ymmärtää paremmin eri sanojen variaatioita ja synonyymeja sekä nyt paremmin myös kuvia itsessään.

 

Kuvahaut, samoin kuin äänihaut (eng. Voice Search), ovat nostaneet päätään älypuhelimien ansiosta, mutta useimmat brändit tarjoavat myös applikaatioissaan mahdollisuuden tuotteiden lisäinformaatioon sisäisen kuvahaun kautta. Kuvahaun alkusysäys on jo nähtävissä ihmisten käyttäytymisessä. Otatko nykyisin mieluummin esimerkiksi kuvan puhelimellasi kirjasta vai kirjoitatko kirjan nimen Googleen, jota kaverisi esittelee innokkaasti? Tai jos juot hyvän pienpanimo-oluen tai mahtavalta maistuvaa viiniä niin helpompi on varmasti ottaa kuva pullosta, eikö?

 

Kuten sanottua: kuvahaku on jo täällä. Kuvien SEO-optimoinnin perusteilla pääsee jo pitkälle, mutta miten kuvasi tukevat muuta sisältöä: ovatko ne relevantteja ja palvelevatko ne käyttäjiäsi? Voisitko tuoda brändiäsi paremmin esille visuaalisesti? Entä kannattaisiko yrityksesi data tuoda esille numeroiden sijaan visuaalisena infograafina? Alla näet esimerkin Visual Search -kuvahausta Googlen applikaatiossa (kuvan lähde).

Visual Search -esimerkki Googlen omasta applikaatiosta

3. Hakusanat päivitykseen: nyt mietitään teemat edellä ja kirjoitetaan semanttisesti

 

Tekstisisältöjen SEO-optimointi on ollut vuosia keskittymistä pitkälti yksittäisiin hakusanoihin. Tämä on tarkoittanut yleensä sitä, että ensimmäisenä tutkitaan hakusanat millä halutaan saada parempia sijoituksia hakutuloksissa ja toisena valitaan näistä tärkeimmät jatkoon joko hakuvolyymien, yleisen kilpailun ja/tai muiden kilpailevien sivustojen perusteella. Taktiikka voi olla toimiva, mutta pidemmän päälle kapeakatseinen.

 

Googlen ja muiden hakukoneiden tarkoitus on tarjota vastauksia ongelmiin. Haettavat ongelmat ja tarpeet hakukoneista ovat usein monimuotoisempia kuin vain yhden tai kahden hakusanan yhdistelmät.

 

Google RankBrainin kehittyessä yhä paremmaksi hakukonebotit ymmärtävät tekstisisältöä paljon monipuolisemmin eri synonyymien ja variaatioiden kautta. Käytännössä tämä voi tarkoittaa sitä, että pelkästään tiettyihin isoihin hakusanoihin keskittymisen sijaan aletaan kehittämään sisältöstrategiaa isommat teemat edellä. Teemat itsessään voivat sisältää monia eri hakusanoja ja niiden variaatioita, joissa on kuitenkin yksi tai kaksi niin sanottua kattotason isoa hakusanaa, joiden päälle rakennetaan teemaa lisää. Lue lisää hakuoptimoinnista ja hakutrendien hyödyntämisestä Pauliinan blogikirjoituksesta.

 

Semanttinen SEO-kirjoittaminen (Semantic SEO) on ollut kuuma peruna viimeisenä parina vuotena. Semanttinen SEO-kirjoittaminen on monipuolisempaa ja viittaavampaa hakukoneoptimoitua kirjoittamista sekä osa Google RankBrainin kehittymistä. Sisällöntuotanto monipuolistuu, kun ei keskitytä pelkästään yhden tai kahden päähakusanan ympärille.

 

Tekstin tulisi sisältää monipuolisesti erilaisia variaatioita ja synonyymeja kattotason päähakusanoista. Tekstikappaleita on pitkin tekstiä monipuolisesti vastauksina erilaisiin ihmisten hakemiin pulmiin ja kysymyksiin. Teksti esimerkiksi ekologisesta ja vastuullisesta matkailusta voi sisältää yleistä kerrontaa aiheesta. Aihetta voi käsitellä eri tekstikappaleissa eri näkökulmista, kuten esimerkiksi ekologinen matkailu Suomessa, kestävä matkailu, matkustaminen lentämättä ja niin edelleen.

 

Uuden lähestymistavan kautta pyritään tarjoamaan sitä, mitä ihmiset hakevat hakukoneista: vastauksia arjen ongelmiin ja kysymyksiin.

 

Me Qurulla pystymme auttamaan myös Googlen trendien työstämisessä ja SEO eli hakukoneoptimoinnissa. Mikäli tämä herättää kysymyksiä tai mielenkiintoa, SEO Specialist Riku Suvioja sekä myyntitiimimme kertovat mielellään lisää hakukoneoptimoinnin saloista sekä siitä, kuinka sen hyödyntäminen voi auttaa juuri sinun liiketoimintaasi. Ota yhteyttä, jos kiinnostuit!