KPI-mittarit ja dashboard-raportit

Työkalut

KPI-mittarit ja dashboard-raportit

Yritykset ja niiden verkkosivustot ovat keskenään erilaisia, joten sama mittaristo ei sovi kaikille. KPI-mittarit (KPI = Key Performance Indicator) ovat sivuston tärkeimpiä mittareita. Ne määritellään jokaiselle toimijalle erikseen, jotta analytiikassa seurattaisiin oikeita asioita. Tehokas tapa määrittää KPI:t on järjestää KPI-workshop.

KPI-workshop tehdään tyypillisesti kolmessa vaiheessa. Ensin tehdään kysely yrityksessä kaikille, joilla saattaa olla tarpeita ja näkemyksiä sivuston analytiikkaan liittyen. Kyselyn jälkeen järjestetään KPI-workshop. Workshopissa käydään yhdessä läpi, mitä sivustolla halutaan saavuttaa ja mitkä ovat tärkeimmät kohdeyleisöt. Workshopin jälkeen mittarit dokumentoidaan, muutetaan mittaussuunnitelmaksi ja asennetaan analytiikkaan. Tulosten raportointia varten luomme raporttipohjan, esimerkiksi interaktiivisen Google Data Studio -dashboardin, jota hyödynnetään jatkuvassa seurannassa.

  • KPI-workshopit
  • Google Data Studio
  • Tableau
  • QlikSense
  • PowerBI

Kalle Heinonen

Chief of Growth

+358 400 888 973

kalle.heinonen@quru.fi

Sanna Halttunen-Välimaa

Business Development & Marketing Director

+358 50 582 8500

sanna.halttunen-valimaa@quru.fi

KPI-mittarit ja dashboard-raportit

Blogi & Uutiset