Työskentelen Qurulla digitaalisen mainonnan ja analytiikan parissa. Autan asiakkaitamme ymmärtämään mitä digimainonta on ja miten eri lähteiden kautta tukea liiketoiminnallisia tavoitteita. Lisäksi kerron asiakkaillemme dataan perustuen, kuinka parantaa verkkoliiketoimintaa. Työssäni kiinnostavinta on mitattavuus, dataan pohjautuvat oivallukset ja niiden hyödyntäminen yhdessä asiakkaan kanssa.

Työhöni kuuluu mainostilien strateginen suunnittelu, rakentaminen, jatkuva optimointi ja testaaminen, sekä raportoiminen. Dataan perustuen, kerron asiakkaille mitä sivustolla tapahtuu ja miksi, sekä miten toimia jatkossa. Lisäksi autan sivuston mittaamisen rakentamisessa ja KPI -mittariston määrittelemisessä. Jaan tietoa ja osaamistani paitsi kollegoille sisäisesti, niin myös asiakkaillemme. Olen myös valmentanut markkinoinnin ammattilaisia ja pitänyt verkkomainonnan koulutuksia.

Työni eri vaiheissa käytän muun muassa Googlen työkaluja: Google Trends, Keyword Planner, Google AdWords, Google Analytics & Datastudio. Lisäksi jatkuvassa käytössäni ovat Bing Ads-, Doubleclick for Search-, Yandex Direct-, Facebook Ads-, LinkedIn Ads- ja Twitter Ads- palveluiden mainonnanhallinnan työkalut.

Olen työskennellyt lukuisten kotimaisten ja globaalien yritysten kanssa, muun muassa vähittäiskaupan, peliteollisuuden, pankkipalveluiden ja ICT:n toimialoilla.

ACHIEVEMENTS

Yli viiden vuoden kokemus digimarkkinoinnin eri työkaluista ja konsultoinnista.
Asiakkuuteni tuottavat tavallisesti tuottoa suhteessa 10:1 kulutukseen, tarkoittaen, että jokaisesta meihin kulutetusta eurosta me tuotamme heille 10 euroa takaisin.

CERTIFICATIONS

GAIQ
Google AdWords

Emil Siniketo osaamisalueet

A/B-testauksen avulla kehitetään sivustoa ja/tai mainontaa systemaattisesti. A/B-testauksen ideana on käyttää lähtökohtana versiota A, jota verrataan suoriutumisessa versioon B. Versiota B optimoidaan ja pyritään saamaan siitä toimivampi kuin alkuperäinen versio A. Kun versio B toimii paremmin kuin versio A, tehdään versiosta B lähtökohta, ja pyritään optimoimaan versiosta A toimivampi. Tätä testaamista jatketaan, kunnes aletaan nähdä onnistuneita tuloksia.
Datan syvällinen analysointi ja syy-seuraussuhteiden tutkiminen ja ymmärtäminen ovat analyytikkojemme lempityötä. Analysoimme sivuvierailijoiden käyttäytymistä nettisivuillasi, vertailemme erilaisia kävijäryhmiä ja päättelemme millaiset käyttäjäryhmät ovat tuloksellisimpia vierailijoita muihin verrattuna. Tällaisia ryhmiä voivat olla esim. uudet vs. palaavat vierailijat, mobiililaitteella vs. desktopilla vierailevat, tietyistä liikenteenlähteistä tulevat jne. Analysoinnin tavoitteena on kävijäpolun ymmärtäminen sekä eri liikenteenlähteiden vaikutus vierailijoiden kokemukseen ja käyttäytymiseen sivustolla.
Hakusanatutkimuksen avulla on tavoitteena löytää juuri ne hakutermit, joilla käyttäjät hakevat tuotteita ja/tai palveluita hakukoneissa. Tavoitteena on tutkia suuri määrä hakutermejä, jotka ovat relevantteja asiakkaan tuotteille tai palveluille hakumäärältään ja sijoituksiltaan. Me Qurulla käytämme säännöllisesti hakusanatutkimusta, hakukoneoptimoinnin ja hakukonemarkkinoinnin työtehtävissä.
Teemme display-mainontaa muun muassa Google Display Networkin sekä DoubleClick- ja Adform -palveluiden kautta. Display-mainonnalla haetaan usein tunnettuutta asiakkaan ostopolun alkuvaiheilla ennen taktisempia toimenpiteitä kuten sähköpostimarkkinointi tai hakumainonta. Displayta voidaan käyttää myös re-markkinointikampanjan osana.
Google Adwords -mainonta on klikkihinnoitteluun perustuvaa mainontaa, jota Quru hallinnoi asiakkailleen. Google Adwords toimii klikkihintaperusteisesti – eli maksat vain, mikäli käyttäjä klikkaa mainoksiasi. Tavoitteenamme on tuottaa asiakkaillemme paras mahdollinen hyötysuhde Google-mainonnasta. Olemme tuottaneet menestyviä tuloksia asiakkaillemme, muun muassa 60 € tulot jokaista käytettyä euroa kohden.
Kukapa ei haluaisi tehdä tuloksellista mainontaa? Google Analytics on verkkoanalytiikan työkalu, jonka avulla voimme seurata sivuston ja kampanjan suoriutumista ja käyttäjien toimintaa. Analyticsin avulla voimme myös auttaa parantamaan kampanjoiden sisältöä asiakkaita kiinnostavampaan suuntaan. Quru on Suomessa ensimmäinen Analytics 360 –tuotteen myyjä sekä ensimmäinen yritys, jolla on GACP-serfikaatti.